21 October 2020

< 1 min read

Zenyum ไม่ใช่การจัดฟันแบบ D.I.Y. ผ่านหมอทุกเคส! | Zenyum TH

ปัจจุบันมีการดัดแปลงการจัดฟันมากมายหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่ทันตแพทย์ออกมาเตือนคือ ให้ระวังการจัดฟันแบบ DIY อ่านก่อนจัดฟันใส !

Are DIY Braces Safe? Zenyum Sets The Record Straight

บน Social media ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram เราเห็นโฆษณาอุปกรณ์จัดฟันแบบ D.I.Y. หรือการจัดฟันด้วยตนเอง รวมถึงอุปกรณ์จัดฟันแบบแฟชั่นวางขายอยู่เต็มไปหมด มีตั้งแต่การฟอกสีฟัน จนถึงการจัดฟัน  การจัดฟันที่ซับซ้อนถูกนำมาทำให้ง่าย สะดวกสบายเหมือนการประกอบเฟอร์นิเจอร์ IKEA เองที่บ้าน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดอุปกรณ์จัดฟันที่มีขนาดพอดีกับผู้เข้ารับการรักษา จากการเพิ่มจำนวนของการทำทันตกรรมในยุคดิจิทัล  เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น Intraoral Cameras and Optical Scanners ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของการรักษาในวงการทันตกรรม ซึ่งนวัตกรรมนี้จะปฏิวัติวงการทันตกรรม และจะกลายเป็นที่ต้องการของวงการการแพทย์

เทคโนโลยีล่าสุดคือ Invisalign ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปี 1997 โดย Zia Christi และ Kelsey Wirth โดยการเริ่มกิจการแบบ start-up โดยใช้เทคโนโลยี 3D และโปรแกรม CAD (computer-aided design)  ในการสร้างที่อุปกรณ์จัดฟันแบบใสเฉพาะบุคคล

เครื่องมืออัตโนมัติและ CAD ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายและมีประสิทธิภาพมาก

แต่จะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่มีทันตแพทย์จัดฟันอยู่ในขั้นตอนล่ะ?

การจัดฟันแบบ D.I.Y. นั้น ง่าย รวดเร็ว และสะดวก แต่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของทันตแพทย์เลย เป็นเพียงแค่การเอายางรัดมาดัดฟันให้เข้าที่ ซึ่งแน่นอนว่ามักจะเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บได้อยู่บ่อย ๆ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการจัดฟันจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์

อันตรายของการจัดฟันแบบ D.I.Y. –

ถึงแม้ว่าการจัดฟันแบบ D.I.Y. จะไม่ได้ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงมากนัก แต่ตัวอุปกรณ์จัดฟันนั้นจะเปลี่ยนโครงสร้างของหน้า โดยการปรับเปลี่ยนรูปทรงโครงสร้างและกระดูก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคเหงือก  ซึ่งปัญหาโรคเหงือกดังกล่าวจะทำให้รากฟันสั้นลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันอย่างถาวร

พิจารณาที่ความเสี่ยง การใช้  X-Ray และการประเมินทางกายภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการลดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว การให้คำปรึกษาเบื้องต้น และการตรวจประเมินทางทันตกรรมจึงเป็นขั้นตอนที่จำเป็น การจัดฟันแบบ D.I.Y. ที่เห็นขายกันทั่วไปโดยปราศจากการดูแลของทันตแพทย์นั้น จึงไม่สามารถรับรองถึงผลการรักษาได้เลย

ทีมงานของ Zenyum ล้วนแต่เป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟัน และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความดูแลในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบการรักษา คนไข้ทุกคนจึงได้รับการดูแลดังกล่าวอย่างเข้มงวด

การปรึกษาประเมินเบื้องต้น การ X-Ray และการสแกน 3 มิติ ตลอดจนแผนการรักษา ในทุกขั้นตอนจัดทำและดำเนินการโดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และคลินิกพาร์ทเนอร์ของทาง Zenyum เพื่อให้ได้ซึ่งผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด

เพื่อเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบ Zenyum ดำเนินการจัดการโดยระบบดิจิทัล ที่จะสามารถเชื่อมต่อระหว่างผู้เข้ารับการรักษากับทันตแพทย์ผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชั่นของทาง Zenyum เอง ดังนั้น ผู้เข้ารับการรักษาจึงสามารถทำการนัดหมายในด้านของการประเมิน ติดตามผลทางกายภาพกับทันตแพทย์ได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงทำให้เป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากเกินไป Zenyum จึงสามารถให้บริการได้ในราคาที่เข้าถึง

What are Invisible Braces?

Rapikan Gigi dengan Harga Rp 12.9 Juta Saja!

Zenyum ไม่ใช่การจัดฟันแบบ D.I.Y. แต่เป็นนวัตกรรมการดูแลสุขภาพฟันให้เรียงสวยขึ้น

เราปรับเปลี่ยนขั้นตอนการรักษาทางทันตกรรมจากเดิมที่ราคาสูงมาก ให้อยู่ในระดับที่เข้าถึง มีประสิทธิภาพ และเป็นทางเลือกที่ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากออกไป แต่ยังคงอยู่บนมาตรฐานขั้นสูง

ที่มา :
Spielman, Andrew. I. 2018. “Technology In Dentistry Through The Ages”. Dental.Nyu.Edu.
https://dental.nyu.edu/aboutus/history-of-nyucd/technology-in-dentistry-through-the-ages.html

Kwong, Jeffrey. 2017. “The Truth About DIY Orthodontic Treatment | JK Orthodontics”. JK Orthodontics.
https://www.jkortho.com/truth-diy-orthodontic-treatment/

Edit “Zenyum is Not DIY Orthodontics”

จัดฟันทั้งที ต้องเอาที่มันดีๆ ไปเลย

คุณหมอแนะนำว่าระวังการจัดฟันที่ไม่ได้

มาตรฐาน

คุณอาจชอบ...

ภาษา

Zenyum ไม่ใช่การจัดฟันแบบ D.I.Y. ผ่านหมอทุกเคส! | Zenyum TH