14 October 2021

2 mins read

ทำไมต้องจัดฟัน ฟันแบบไหนบ้างที่ต้องจัดฟัน?

ทำไมต้องจัดฟัน ฟันแบบไหนบ้างที่ต้องจัดฟัน

เชื่อว่าหลายคนคงอยากจัดฟันเพราะคิดว่าจัดฟันแล้วจะหน้าเรียว จมูกโด่งขึ้นโดยไม่ต้องทำศัลยกรรม แต่นั้นไม่ใช่เป้าหมายหลักในการจัดฟันเลยค่ะ เป็นเพียงผลพลอยได้กับบางเคสการรักษาเท่านั้น 

จริงๆแล้วการจัดฟันเป็นการแก้ไขปัญหาหรือรักษาฟันที่เรียงตัวผิดปกติส่งผลทำให้มีปัญหาต่อการเคี้ยวอาหาร ฟันซ้อนเกหรือฟันห่างทำให้ขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพเวลายิ้มหรือสนทนาไม่ใช่จัดเพื่อความสวยของรูปหน้าอย่างที่เข้าใจกัน อย่างไรก็ตามเหตุผลที่ว่าทำไมต้องจัดฟันนั้นก็มีอยู่หลายข้อ ดังนี้

ทำไมต้องจัดฟัน?

  1. เพื่อให้ฟันทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการสบฟันที่ดีขึ้น และเคี้ยวอาหารได้ดีกว่าเดิม
  2. เพื่อให้ออกเสียงพูดได้ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเสียง “ส.เสือ”
  3. เพื่อลดปัญหาในช่องปาก เนื่องจากการแปรงฟันไม่สะอาดเนื่องจากฟันเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ
  4. เพื่อความสวยงามและเพื่อบุคลิกภาพที่ดีขึ้น มีรอยยิ้มที่สวยมากขึ้นทำให้มีบุคลิกที่ดี กล้าแสดงออก

โครงสร้างภายในช่องปากของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ฟันของบางคนเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ ขณะที่บางคนขนาดฟันใหญ่หรือเล็กเกินไป ฟันเก ฟันเหยิน ฟันห่าง ฟันซ้อน ทำให้มีปัญหาในชีวิตประจำวันต่างๆ เช่น ส่งผลต่อการเคี้ยวหรือบดอาหาร รวมไปถึงปัญหาด้านขากรรไกร และปัญหาด้านบุคลิกภาพ ทำให้ขาดความมั่นใจ ดังนั้นการจัดฟันให้เรียงตัวกันในตำแหน่งที่ถูกต้องจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้

ลักษณะของฟันแบบไหนที่ควรจัดฟัน

จริงๆแล้วทันตแพทย์จะเป็นคนตัดสินใจว่าคุณควรจัดฟันหรือไม่ทั้งแบบธรรมดาใช้เครื่องมือโลหะ และแบบใสใช้เครื่องมือพลาสติก โดยทันตแพทย์วิเคราะห์จากการวินิจฉัยด้วยประวัติการรักษาทางการแพทย์และทันตกรรม แบบพิมพ์ฟันและภาพเอกซเรย์อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ แต่สามารถประเมินตัวเองเบื้องต้นได้ หากมีปัญหาดังต่อไปนี้

1. ฟันห่าง

มีช่องว่างระหว่างฟันอันเกิดจากการหลุดของฟันหรือฟันที่ยังขึ้นไม่เต็ม เกิดขึ้นได้กับฟันทุกซี่ แต่ส่วนใหญ่มักอยู่บริเวณระหว่างฟันหน้าสองซี่ ฟันห่างจะมองเห็นได้ชัดเจนทำให้ดูไม่มั่นใจ และอาจมีปัญหาเรื่องเศษอาหารเข้าไปติดได้ง่ายขึ้น

2. ฟันซ้อนเก

เกิดจากการที่มีฟันซ้อนและเบียดกัน ในบริเวณขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล่าง แต่ส่วนใหญ่จะพบบริเวณฟันด้านล้าง สิ่งเหล่านี้เกิดจากขนาดของฟันใหญ่กว่าขนาดของขากรรไกรโดยรวม ก็จะทำให้เกิดปัญหาฟันซ้อนเกเกิดขึ้นได้

3. ฟันบนหยื่นรือฟันล่างยื่น

ฟันบนยื่น หรือฟันเหยิน มีลักษณะฟันบนยื่นออกมามากเมื่อเทียบกับฟันล่าง ยิ้มแล้วไม่สวย 

ฟันล่างยื่น หรือคางยื่น(Prognathism) มีลักษณะฟันล่างยื่นออกมาสบคร่อมกับฟันบน หรือปลายฟันล่างกัดชนกับปลายฟันบน ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันล่างและฟันบน 

สาเหตุทั้งสองกรณีอาจเกิดจากพันธุกรรมก็เป็นได้ เนื่องจากขากรรไกรมีการเจริญเติบโตผิดปกติ หรือพฤติกรรมที่ติดเป็นนิสัยบางอย่างเช่นส่งผลต่อความสวยงามบนใบหน้า และนอกจากนั้นยังส่งผลต่อการบดเคี้ยวอาหารอีกด้วย

4. ฟันกัดคร่อม

ฟันกัดคร่อมมีลักษณะฟันบนกับสบไม่พอดีกับฟันล่างทำให้กัดฟันแล้วดูฟันเยื้องหรือฟันดูเหลื่อมกัน สาเหตุไม่แน่ชัด ผู้ป่วยบางรายเกิดจากความผิดปกติของขากรรไกร การขึ้นของฟันที่ผิดปกติ ส่งผลต่อความสวยงาม การบดเคี้ยวอาหาร สามารถแก้ไขได้โดยการจัดฟัน

5. ฟันสบเปิด

เมื่อขบฟันแล้วมีช่องว่างเปิดระหว่างฟันบนกับฟันล่างมากเกินไป ไม่สวยงาม ฟันสบไม่โดนกัน อาจเกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของขากรรไกร และพฤติกรรมการดูดนิ้ว อมนิ้วตั้งแต่วัยเด็กจนติดเป็นนิสัยส่งผลต่อการออกเสียงพูด การบดเคี้ยว บุคลิกภาพ

ควรเริ่มจัดฟันเมื่อไร?

ช่วงอายุที่เริ่มจัดฟันได้แล้วคือ ประมาณ 11 – 13 ปีหรือวัยที่ฟันแท้ขึ้นครบหมดแล้ว ถ้าหากมีปัญหาการสบฟันหรือปัญหาโครงสร้างในช่องปากมากๆ ก็อาจเริ่มจัดฟันได้ในช่วงวัยที่ฟันแท้ขึ้นผสมกับฟันน้ำนมได้เลยเพื่อลดปัญหาความรุนแรงที่อาจพัฒนาไปมากขึ้น แต่ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการจัดฟันต้องเข้ารับคำปรึกษากับทันตแพทย์เสียก่อน

 

การจัดฟันเป็นการรักษาความผิดปกติของร่างกาย ไม่ใช่การทำศัลยกรรม ความสวยงามที่ได้จากการจัดฟันก็เป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น หากคุณมีปัญหาอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้น รวมไปถึงขาดความมั่นใจในรอยยิ้มของตัว การจัดฟันก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีของคุณได้อย่างแน่นอน สำหรับคำตอบที่ว่าทำไมต้องจัดฟันนั้นคนที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือตัวของคุณเองรวมกับการตรวจอย่างละเอียดกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รอยยิ้มสวยมั่นใจใครก็มีได้

จัดฟันใสราคาเดียวทุกเคสการรักษา

ไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์

ปลดล็อกรอยยิ้มที่ดีที่สุดของคุณ.

Take the smile assessment. It’s FREE!

ภาษา

ทำไมต้องจัดฟัน ฟันแบบไหนบ้างที่ต้องจัดฟัน?